EXHIBITS

                                                    

AMAZING ANIME

Art Exhibition

In this special exhibition we want to show you the art that lies at the heart of the complicated work-flow process of any Japanese animated cartoon. Japanese animation covers a broad scope of artistic styles and a wide variety of (often adult) themes. In general terms, however, we can detect some similarities. In Japanese animation noses tend to be small and eyes and mouths large. Camera angles are more creative and backgrounds tend to be minimalistic.

All these images rush us by when we are watching an animated cartoon in TV but seen up close, as a frozen moment in time, the art behind the anime can show its true, amazing colours and extraordinary quality. All of a sudden, even a poorly scripted and mass-produced animation film shows surprising precision, subtlety, skill, and artistic merit.

The drawings, sketches and cels in this exhibition have not necessarily been selected because the animated cartoons are famous or critically acclaimed, they have been chosen to show the hidden gems of even ordinary, run-of-the-mill animation.

AMAZING ANIME

In deze speciale tentoonstelling willen we je de kunst laten zien die de basis vormt van het ingewikkelde workflow-proces van elke Japanse tekenfilm.

De Japanse tekenfilmindustrie omvat een breed scala aan artistieke stijlen van vele (soms volwassen) onderwerpen. In algemene termen kunnen we echter enkele overeenkomsten ontdekken. In Japanse animatie zijn de neuzen vaak klein en de ogen en de mond groot. Camerahoeken zijn creatiever en de achtergronden zijn over het algemeen minimalistisch.

Deze beelden snellen aan ons voorbij wanneer we een tekenfilm op tv kijken, maar van dichtbij gezien, als een bevroren moment in de tijd, kan de kunst achter de anime zijn ware, verbluffende kleuren en buitengewone kwaliteit tonen. Plotseling vertoont zelfs een slecht geschreven en goedkoop geproduceerde animatiefilm verrassende precisie, subtiliteit, vaardigheid en artistieke waarde.

De tekeningen, schetsen en cels (met waterverf beschilderd plastic) in deze tentoonstelling zijn niet geselecteerd omdat de tekenfilms beroemd zijn, ze zijn gekozen om de verborgen pareltjes van gewone, alledaagse animatie te tonen.HEROES AND VILLAINS

Nowadays, everything is possible in live action films. If you can imagine it, you can create it. Even on TV, the special effects have become spectacular.

However, there was a time when live-action heroes looked very fake and unrealistic.

Only one medium could stand up to the challenge of creating the impossible: animation.

Here the (super)villains could fight the (super)heroes, here they could fly through the sky and explore the universe. Here they could throw around cars and blow up buildings. Here they could change shape and fight any monster.

Time to look at the heroes and villains of animation:

from the sort-of-realistic Superman and Iron Man to the bizarre world of Pegleg Pete, Wile E. Coyote and Yosemite Sam

HELDEN EN SCHURKEN
Tegenwoordig is alles mogelijk in live actie films. Als je je het kunt voorstellen, kun je het maken. Zelfs op televisie, zijn de special effects spectaculair geworden.

Er was echter een tijd waarin live-actie helden erg nep en onrealistisch leken.

Slechts één medium kon de uitdaging aan om het onmogelijke te creëren: animatie.

Hier konden de (super) schurken de (super) helden bevechten, hier konden ze door de lucht vliegen en het universum verkennen. Hier konden ze auto's rondsmijten en gebouwen opblazen. Hier konden ze van vorm veranderen en elk monster verslaan.

Tijd om naar de helden en schurken van de animatie-wereld te kijken; van de soort-van-realistische Superman en Iron Man tot de bizarre wereld van Pegleg Pete, Wile E. Coyote en Yosemite Sam.

Caught in Animation Poster

GEVANGEN IN ANIMATIE

Niet alle tekenfilms beginnen hun levensloop als animatie. Sommige waren eerst een stripboek, een roman of zelfs een spelletje. En verschillende stripboeken zijn weer geïnspireerd op tekenfilms. Die wederzijdse beïnvloeding is het onderwerp van deze bijzondere tentoonstelling met originelen uit de wereld van de strip en de animatie.

De tekenfilmheld de Roze Panter werd een stripfiguur en stripfiguur Lucky Luke een tekenfilmheld. Garfield verhuisde van de krant naar het witte doek en de Simpsons gingen van de TV naar de boekenplank. Het Spook van de Opera ging van een boek naar een film naar een musical en pas toen naar een tekenfilm. Voordat de Lord of the Rings een filmcyclus was, was het al een tekenfilm. Ontdek wie wat wanneer heeft gemotiveerd om van genre te veranderen.

CAUGHT IN ANIMATION

Not all cartoons start their life in animation. Some were first a comic book, a novel or even a game. And Some comic books were inspired by cartoons. This mutual influence is the subject of this special exhibition with originals from the world of comics and animation.

The animated Panther became a comic book character and comic book character Lucky Luke became animation. Garfield moved from the newspaper to the silver screen and the Simpsons moved from TV to the bookshelf. The Phantom of the Opera originated in a book, then moved to film, to the theatre and then to animation. The Lord of the Rings was an animated feature film long before Peter Jackson got his hands on it. Discover who what when motivated characters to change the genre.

PINK PANTHER CLIP / ROZE PANTER CLIP


PRETTY IN PINK De Kunst van de Pink Panther

Meer dan 50 jaar geleden vroeg filmregisseur Blake Edwards de tekenfilmstudio DePatie/Freleng om een leuke tekenfilm te maken voor het begin van zijn 'Pink Panther'-speelfilm met Peter Sellers in de hoofdrol. De Pink Panther was in de film de naam van een diamant, maar DePatie/Freleng studio's bedachten een stijlvolle roze panter. Al direct vanaf de eerste Oscar-winnende Pink Panther tekenfilm in 1963 was hij een succes. De panter zou uiteindelijk in honderden tekenfilms spelen.

In deze speciale tentoonstelling zijn originele 'cels' (met de hand gemaakte waterverfschilderijen op plastic die gebruikt werden bij het maken van de tekenfilms), originele tekenfilmschetsen en stripboektekeningen van de Pink Panther te zien.

PRETTY IN PINK The Art of the Pink Panther

More than 50 years, film director Blake Edwards asked the cartoon studio DePatie/Freleng to make a funny cartoon for the start of his 'Pink Panther' feature with Peter Sellers in the lead. The Pink Panther was the name of a diamond in the film, but DePatie/Freleng studios created a stylish Pink Panther. A star was born, right from the first Oscar-winning Pink Panther cartoon (1963). The panther would act in hundreds of cartoons and specials.

This exhibition shows original 'cels' (handmade watercolor paintings on plastic used in the making of the cartoons), original cartoon sketches and comic book drawings.