EXHIBITS


SPACESHIPS, ROBOTS, ALIENS

In this exhibition we explore the many animated cartoons that travel beyond our blue marble into the vast expanse of space.

We go from Star Trek and Star Wars to TinTin's trip to the Moon. We meet Transformers, Japanese robot cats, cat-eating Alf and even the Minions.

'How to serve humans' may be a cook book...

RUIMTESCHEPEN, ROBOTS, BUITENAARDSEN

In deze tentoonstelling verkennen we de vele tekenfilms die de enorme uitgestrektheid van de ruimte verkennen.

We gaan van Star Trek en Star Wars naar Kuifje's reis naar de Maan. We ontmoeten Transformers, Japanse robotkatten, kattenetende Alf en zelfs de Minions.

'How to serve humans' is misschien toch een kookboek....MONSTERS of animation

In deze monsterlijke tentoonstelling zetten we de leukste lelijkerds uit beestachtig goede tekenfilms in het zonnetje. Te lang moesten zij in de schaduw van zoetsappige helden, bevallige prinsessen en schattige diertjes staan. Galerie AnimationNation leidt ons veilig door het donkerste bos en het engste kasteel vol vampieren, mummies, centauren, zombies, weerwolven, harige griezels en gruwelijke verschijningen: een bloedstollend vrolijk avontuur door de tekenfilmgeschiedenis van de 20ste eeuw.

MONSTERS of animation

In this monstrous exhibition, we put the spotlight on the creepiest and funniest creatures in animation history. They were forced to stand in the shadow of goody-goody heroes, sugar-sweet princesses, and cute animals for too long. Gallery AnimationNation safely leads us through the darkest forest and the spookiest castle crawling with vampires, mummies, centaurs, zombies, werewolves, creepy furballs and horrifying apparitions: a blood-curdlingly hilarious adventure through the history of 20th century animation.


DE SCHATKAMER VAN WALT DISNEY /

UNCLE WALT'S TREASURY


EEN TENTOONSTELLING MET KUNSTWERKEN UIT DE DISNEY STUDIO'S /

ART FROM THE DISNEY STUDIOS


KLIK HIER VOOR DE CATALOGUS /

CLICK HERE FOR THE CATALOGUE (IN DUTCH)

https://issuu.com/tvculture/docs/catalogus_disney_2021_for_web
WE CAN BE HEROES

In these trying times we all need to be heroes. Luckily, since the 1930s animators have given us plenty of inspiration and role models. Our animated superhumans are always in the mood to save the world and humanity. The archetype of all superheroes may be Superman, but AnimationNation believes 1933 Popeye should be credited too. From your friendly neighborhood Spiderman to muscleman Conan, from the first African American superheroes Siuperstretch and Microwoman to Robocop, we all need a little protection sometimes. An exhibition of over 50 original cels, drawings and sketches.

WE CAN BE HEROES

In deze moeilijke tijden moeten we allemaal helden zijn. Gelukkig hebben tekenfilmregisseurs ons sinds de jaren dertig veel inspiratie en rolmodellen gegeven. Onze supermensen zijn altijd in de stemming om de wereld en de mensheid te redden. Het archetype van alle superhelden is misschien wel Superman, maar AnimationNation vindt dat Popeye uit 1933 ook op de lijst hoort. Van onze vriendelijke buurt-Spiderman tot krachtpatser Conan, van de eerste Afro-Amerikaanse superhelden Siuperstretch en Microwoman tot Robocop, we hebben allemaal wel eens wat bescherming nodig. Een tentoonstelling met meer dan 50 originele cels, tekeningen en schetsen.


THE SIMPSONS AT 33 - DRAWINGS

The longest-running primetime television series (from the conservative channel Fox) once started as a short, funny cartoon on The Tracey Ullman Show in 1987. It grew into a worldwide phenomenon. The animated series is both accessible entertainment as well as an intelligent, ironic version of American society. The Simpsons turn 33 this year and we celebrate with an exhibition of over 50 original drawings, designs and sketches.

THE SIMPSONS 33 JAAR - TEKENINGEN

De langstlopende primetime televisieserie (van de conservatieve zender Fox) begon ooit als een kort programma-experiment in The Tracey Ullman Show in 1987 en groeide uit tot een wereldwijd fenomeen. De animatieserie is zowel laagdrempelig entertainment als een intelligente, ironische versie van de Amerikaanse samenleving. The Simpsons zijn dit jaar 33 geworden en dat vieren we met deze tentoonstelling met meer dan 50 originele tekeningen, ontwerpen en schetsen.


ANIMATION STARS FROM THE 80S

Aaah, the 1980s!  Those of us who remember them, desperately try to forget them. Those of us who never lived through them, feel they missed out on a party that lasted a decade. It was a time when the strangest music met the weirdest performers wearing clothes beyond your wildest imagination. Let's not even think about discussing hairstyles and make-up. Children and adults growing up in the 1980s were also treated to a wide selection of animated cartoons, mainly on television. Budgets were low but talent was abundant. Which other decade could have given us the Masters of the Universe, ALF and Inspector Gadget, to name but a few. Now we can go back to the 80s in Gallery Animations Nation.

TEKENFILMSTERREN UIT DE JAREN 80

Aaah, de jaren 80! Zij die zich de jaren 80 herinneren, proberen ze wanhopig te vergeten. Degenen die ze niet hebben meegemaakt, hebben soms het gevoel dat ze een feestje hebben gemist dat tien jaar duurde. Het was een tijd waarin bizarre muziek de vreemdste artiesten ontmoette die kleding droegen die onze fantasie ver te boven gaat. En laten we maar helemaal niet praten over kapsels en make-up. Kinderen en volwassenen die in de jaren tachtig opgroeiden, werden ook getrakteerd op een brede selectie tekenfilms, voornamelijk op televisie. Budgetten waren laag maar talent was gelukkig overvloedig aanwezig. Welk ander decennium zou ons de Masters of the Universe, ALF en Inspector Gadget hebben kunnen geven, om er maar een paar te noemen. Beleef de jaren 80 opnieuw in Galerie Animation Nation.
AMAZING ANIME

Art Exhibition

In this special exhibition we want to show you the art that lies at the heart of the complicated work-flow process of any Japanese animated cartoon. Japanese animation covers a broad scope of artistic styles and a wide variety of (often adult) themes. In general terms, however, we can detect some similarities. In Japanese animation noses tend to be small and eyes and mouths large. Camera angles are more creative and backgrounds tend to be minimalistic.

All these images rush us by when we are watching an animated cartoon in TV but seen up close, as a frozen moment in time, the art behind the anime can show its true, amazing colours and extraordinary quality. All of a sudden, even a poorly scripted and mass-produced animation film shows surprising precision, subtlety, skill, and artistic merit.

The drawings, sketches and cels in this exhibition have not necessarily been selected because the animated cartoons are famous or critically acclaimed, they have been chosen to show the hidden gems of even ordinary, run-of-the-mill animation.

AMAZING ANIME

In deze speciale tentoonstelling willen we je de kunst laten zien die de basis vormt van het ingewikkelde workflow-proces van elke Japanse tekenfilm.

De Japanse tekenfilmindustrie omvat een breed scala aan artistieke stijlen van vele (soms volwassen) onderwerpen. In algemene termen kunnen we echter enkele overeenkomsten ontdekken. In Japanse animatie zijn de neuzen vaak klein en de ogen en de mond groot. Camerahoeken zijn creatiever en de achtergronden zijn over het algemeen minimalistisch.

Deze beelden snellen aan ons voorbij wanneer we een tekenfilm op tv kijken, maar van dichtbij gezien, als een bevroren moment in de tijd, kan de kunst achter de anime zijn ware, verbluffende kleuren en buitengewone kwaliteit tonen. Plotseling vertoont zelfs een slecht geschreven en goedkoop geproduceerde animatiefilm verrassende precisie, subtiliteit, vaardigheid en artistieke waarde.

De tekeningen, schetsen en cels (met waterverf beschilderd plastic) in deze tentoonstelling zijn niet geselecteerd omdat de tekenfilms beroemd zijn, ze zijn gekozen om de verborgen pareltjes van gewone, alledaagse animatie te tonen.HEROES AND VILLAINS

Nowadays, everything is possible in live action films. If you can imagine it, you can create it. Even on TV, the special effects have become spectacular.

However, there was a time when live-action heroes looked very fake and unrealistic.

Only one medium could stand up to the challenge of creating the impossible: animation.

Here the (super)villains could fight the (super)heroes, here they could fly through the sky and explore the universe. Here they could throw around cars and blow up buildings. Here they could change shape and fight any monster.

Time to look at the heroes and villains of animation:

from the sort-of-realistic Superman and Iron Man to the bizarre world of Pegleg Pete, Wile E. Coyote and Yosemite Sam

HELDEN EN SCHURKEN
Tegenwoordig is alles mogelijk in live actie films. Als je je het kunt voorstellen, kun je het maken. Zelfs op televisie, zijn de special effects spectaculair geworden.

Er was echter een tijd waarin live-actie helden erg nep en onrealistisch leken.

Slechts één medium kon de uitdaging aan om het onmogelijke te creëren: animatie.

Hier konden de (super) schurken de (super) helden bevechten, hier konden ze door de lucht vliegen en het universum verkennen. Hier konden ze auto's rondsmijten en gebouwen opblazen. Hier konden ze van vorm veranderen en elk monster verslaan.

Tijd om naar de helden en schurken van de animatie-wereld te kijken; van de soort-van-realistische Superman en Iron Man tot de bizarre wereld van Pegleg Pete, Wile E. Coyote en Yosemite Sam.

Caught in Animation Poster

GEVANGEN IN ANIMATIE

Niet alle tekenfilms beginnen hun levensloop als animatie. Sommige waren eerst een stripboek, een roman of zelfs een spelletje. En verschillende stripboeken zijn weer geïnspireerd op tekenfilms. Die wederzijdse beïnvloeding is het onderwerp van deze bijzondere tentoonstelling met originelen uit de wereld van de strip en de animatie.

De tekenfilmheld de Roze Panter werd een stripfiguur en stripfiguur Lucky Luke een tekenfilmheld. Garfield verhuisde van de krant naar het witte doek en de Simpsons gingen van de TV naar de boekenplank. Het Spook van de Opera ging van een boek naar een film naar een musical en pas toen naar een tekenfilm. Voordat de Lord of the Rings een filmcyclus was, was het al een tekenfilm. Ontdek wie wat wanneer heeft gemotiveerd om van genre te veranderen.

CAUGHT IN ANIMATION

Not all cartoons start their life in animation. Some were first a comic book, a novel or even a game. And Some comic books were inspired by cartoons. This mutual influence is the subject of this special exhibition with originals from the world of comics and animation.

The animated Panther became a comic book character and comic book character Lucky Luke became animation. Garfield moved from the newspaper to the silver screen and the Simpsons moved from TV to the bookshelf. The Phantom of the Opera originated in a book, then moved to film, to the theatre and then to animation. The Lord of the Rings was an animated feature film long before Peter Jackson got his hands on it. Discover who what when motivated characters to change the genre.

PINK PANTHER CLIP / ROZE PANTER CLIP


PRETTY IN PINK De Kunst van de Pink Panther

Meer dan 50 jaar geleden vroeg filmregisseur Blake Edwards de tekenfilmstudio DePatie/Freleng om een leuke tekenfilm te maken voor het begin van zijn 'Pink Panther'-speelfilm met Peter Sellers in de hoofdrol. De Pink Panther was in de film de naam van een diamant, maar DePatie/Freleng studio's bedachten een stijlvolle roze panter. Al direct vanaf de eerste Oscar-winnende Pink Panther tekenfilm in 1963 was hij een succes. De panter zou uiteindelijk in honderden tekenfilms spelen.

In deze speciale tentoonstelling zijn originele 'cels' (met de hand gemaakte waterverfschilderijen op plastic die gebruikt werden bij het maken van de tekenfilms), originele tekenfilmschetsen en stripboektekeningen van de Pink Panther te zien.

PRETTY IN PINK The Art of the Pink Panther

More than 50 years, film director Blake Edwards asked the cartoon studio DePatie/Freleng to make a funny cartoon for the start of his 'Pink Panther' feature with Peter Sellers in the lead. The Pink Panther was the name of a diamond in the film, but DePatie/Freleng studios created a stylish Pink Panther. A star was born, right from the first Oscar-winning Pink Panther cartoon (1963). The panther would act in hundreds of cartoons and specials.

This exhibition shows original 'cels' (handmade watercolor paintings on plastic used in the making of the cartoons), original cartoon sketches and comic book drawings.